Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo

Xem ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2025 chính xác nhất

Xem ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2025 chính xác nhất

06/02/2024 16:02:39 | 123 lượt xem

Xem ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2025 có những ngày nào tốt, trong tháng 1 năm 2025 có những nào nào đẹp được coi là hoàng đạo để làm các việc tốt? Cùng lichamduong.me tìm hiểu nhé.

Ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2025

Thứ sáu, ngày 3/1/2025

 • Thứ sáu, ngày 3/1/2025 (tức ngày 4/12/2024 Âm lịch), là Ngày NHÂM THÂN thuộc tháng ĐINH SỬU, năm GIÁP THÌN.
 • Đây là ngày Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo. Giờ tốt trong ngày bao gồm Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2025

Chủ nhật, ngày 5/1/2025

 • Chủ nhật, ngày 5/1/2025 (tức ngày 6/12/2024 Âm lịch), là Ngày GIÁP TUẤT thuộc tháng ĐINH SỬU, năm GIÁP THÌN.
 • Đây là ngày Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo. Giờ tốt trong ngày bao gồm Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2025 : Thứ hai, ngày 6/1/2025

 • Thứ hai, ngày 6/1/2025 (tức ngày 7/12/2024 Âm lịch), là Ngày ẤT HỢI thuộc tháng ĐINH SỬU, năm GIÁP THÌN.
 • Đây là ngày Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo. Giờ tốt trong ngày bao gồm Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ năm, ngày 9/1/2025

 • Thứ năm, ngày 9/1/2025 (tức ngày 10/12/2024 Âm lịch), là Ngày MẬU DẦN thuộc tháng ĐINH SỬU, năm GIÁP THÌN.
 • Đây là ngày Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo. Giờ tốt trong ngày bao gồm Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ sáu, ngày 10/1/2025

 • Thứ sáu, ngày 10/1/2025 (tức ngày 11/12/2024 Âm lịch), là Ngày KỶ MÃO thuộc tháng ĐINH SỬU, năm GIÁP THÌN.
 • Đây là ngày Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo. Giờ tốt trong ngày bao gồm Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ hai, ngày 13/1/2025

 • Thứ hai, ngày 13/1/2025 (tức ngày 14/12/2024 Âm lịch), là Ngày NHÂM NGỌ thuộc tháng ĐINH SỬU, năm GIÁP THÌN.
 • Đây là ngày Hắc đạo thuộc thiên lao hắc đạo. Giờ tốt trong ngày bao gồm Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2025: Thứ tư, ngày 15/1/2025

 • Thứ tư, ngày 15/1/2025 (tức ngày 16/12/2024 Âm lịch), là Ngày GIÁP THÂN thuộc tháng ĐINH SỬU, năm GIÁP THÌN.
 • Đây là ngày Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo. Giờ tốt trong ngày bao gồm Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ sáu, ngày 17/1/2025

 • Thứ sáu, ngày 17/1/2025 (tức ngày 18/12/2024 Âm lịch), là Ngày BÍNH TUẤT thuộc tháng ĐINH SỬU, năm GIÁP THÌN.
 • Đây là ngày Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo. Giờ tốt trong ngày bao gồm Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ bảy, ngày 18/1/2025

 • Thứ bảy, ngày 18/1/2025 (tức ngày 19/12/2024 Âm lịch), là Ngày ĐINH HỢI thuộc tháng ĐINH SỬU, năm GIÁP THÌN.
 • Đây là ngày Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo. Giờ tốt trong ngày bao gồm Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ bảy, ngày 18/1/2025

Ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2025: Thứ ba, ngày 21/1/2025

 • Thứ ba, ngày 21/1/2025 (tức ngày 22/12/2024 Âm lịch), là Ngày CANH DẦN thuộc tháng ĐINH SỬU, năm GIÁP THÌN.
 • Đây là ngày Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo. Giờ tốt trong ngày bao gồm Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ tư, ngày 22/1/2025

 • Thứ tư, ngày 22/1/2025 (tức ngày 23/12/2024 Âm lịch), là Ngày TÂN MÃO thuộc tháng ĐINH SỬU, năm GIÁP THÌN.
 • Đây là ngày Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo. Giờ tốt trong ngày bao gồm Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2025: Thứ sáu, ngày 24/1/2025

 • Thứ sáu, ngày 24/1/2025 (tức ngày 25/12/2024 Âm lịch), là Ngày QUÝ TỴ thuộc tháng ĐINH SỬU, năm GIÁP THÌN.
 • Đây là ngày Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo. Giờ tốt trong ngày bao gồm Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ hai, ngày 27/1/2025

 • Thứ hai, ngày 27/1/2025 (tức ngày 28/12/2024 Âm lịch), là Ngày BÍNH THÂN thuộc tháng ĐINH SỬU, năm GIÁP THÌN.
 • Đây là ngày Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo. Giờ tốt trong ngày bao gồm Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ tư, ngày 29/1/2025

 • Thứ tư, ngày 29/1/2025 (tức ngày 1/1/2025 Âm lịch), là Ngày MẬU TUẤT thuộc tháng MẬU DẦN, năm ẤT TỴ.
 • Đây là ngày Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo. Giờ tốt trong ngày bao gồm Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ sáu, ngày 31/1/2025

Xem thêm: Ngày hoàng đạo tháng 8 năm 2024 gồm các ngày nào?

Xem thêm: Xem ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2024 chi tiết

 • Thứ sáu, ngày 31/1/2025 (tức ngày 3/1/2025 Âm lịch), là Ngày CANH TÝ thuộc tháng MẬU DẦN, năm ẤT TỴ.
 • Đây là ngày Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo. Giờ tốt trong ngày bao gồm Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Trên đây là những chia sẻ của lichamduong.me về ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2025, mong rằng qua đây bạn đã nắm được các thông tin kiến thức hữu ích rồi nhé.

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):

Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 22-06-2024 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

Nên: Thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà Kỵa, tu bổ đồ đạc.

Kỵ: Thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, xin nghỉ ngắn hạn, trễ hẹn, dời hẹn, ký kết hợp tác, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, mong cầu về tài lộc.

Kết Luận: Nên tiến hành những công việc đã có dự tính hoặc các việc đã đến định kỳ, đáo hạn, hẹn trước. Không nên nghe lời bàn ra tán vào tranh cãi vô ích, hãy tự mình giải quyết, tránh chuyện thị phi, tranh cãi. Có tin buồn. Nếu có tài lộc chỉ là lộc tạm ứng, vay mượn, lộc có điều kiện. Hao tốn về tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm.

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo