Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo

Ngày hoàng đạo tháng 8 năm 2024 gồm các ngày nào?

Ngày hoàng đạo tháng 8 năm 2024 gồm các ngày nào?

01/02/2024 17:02:39 | 104 lượt xem

Cùng xem Ngày hoàng đạo tháng 8 năm 2024 có những ngày nào tốt, trong tháng 8 năm 2024 có những ngày đẹp nào để có thể làm cá việc quan trọng. Cùng lichamduong.me tìm hiểu ngay nhé.

Các xác định ngày tốt tháng 8 năm 2024

Các xác định ngày tốt tháng 8 năm 2024

 • Bước 1: Lựa chọn các ngày hoàng đạo và tránh những ngày hắc đạo tương ứng dựa trên bảng danh sách ngày tốt xấu ở phía dưới.
 • Bước 2: Chọn ngày có trực và sao nhị thập bát tú chiếu xuống là tốt. Hạn chế chọn những ngày có trực xấu và sao nhị thập bát tú chiếu xuống xấu. Trực Khai, Trực Kiến, Trực Bình, Trực Mãn là những trực tốt cần ưu tiên.
 • Bước 3: Kiểm tra xem ngày có vi phạm vào các ngày xấu trong tháng hay không, đặc biệt là các ngày: Tam nương, Nguyệt kỵ, Thổ tú, Kim thần sát, Dương công kỵ nhật, vãng vong… Tránh thực hiện các công việc quan trọng trong những ngày này.
 • Bước 4: Xem danh sách sao tốt và sao xấu chiếu xuống trong ngày cần kiểm tra. Ngày có nhiều sao Đại Cát như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Phúc, Thiên Hỷ, Nguyệt Tài, Phúc Sinh, Tam Hợp, Minh Đường… là lựa chọn tốt, ngược lại, tránh những ngày có nhiều sao hung. Để biết chi tiết danh sách sao tốt xấu cho từng công việc, bạn có thể tham khảo tại bài viết về xem ngày tốt xấu.
 • Bước 5: Sau khi đã chọn được ngày tốt nhất trong tháng 8 năm 2024, gia chủ nên lựa chọn giờ tốt, giờ đẹp trong ngày để khởi sự.

Danh sách các ngày hoàng đạo tháng 8 năm 2024

Thứ sáu, ngày 2/8/2024,

 • Thứ sáu, ngày 2/8/2024, là Ngày Mậu Tuất tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn theo lịch Dương. Tức là ngày 28 tháng 6 năm 2024 theo lịch Âm – được xem là Ngày Thanh Long Hoàng Đạo.
 • Trong khoảng thời gian từ 03h đến 05h là giờ hoàng đạo Dần, từ 07h đến 09h là giờ hoàng đạo Thìn, 09h đến 11h là giờ hoàng đạo Tỵ, 15h đến 17h là giờ hoàng đạo Thân, 17h đến 19h là giờ hoàng đạo Dậu, và 21h đến 23h là giờ hoàng đạo Hợi.

Ngày thứ bảy, ngày 3/8/2024,

 • Ngày thứ bảy, ngày 3/8/2024, là Ngày Kỷ Hợi tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn theo lịch Dương. Tức là ngày 29 tháng 6 năm 2024 theo lịch Âm – được coi là Ngày Minh Đường Hoàng Đạo.
 • Trong khoảng thời gian từ 01h đến 03h là giờ hoàng đạo Sửu, từ 07h đến 09h là giờ hoàng đạo Thìn, 11h đến 13h là giờ hoàng đạo Ngọ, 13h đến 15h là giờ hoàng đạo Mùi, 19h đến 21h là giờ hoàng đạo Tuất, và 21h đến 23h là giờ hoàng đạo Hợi.

Chủ nhật, ngày 4/8/2024

 • Chủ nhật, ngày 4/8/2024, là Ngày Canh Tý tháng Nhâm Thân năm Giáp Thìn theo lịch Dương.
 • Tức là ngày 1 tháng 7 năm 2024 theo lịch Âm – được coi là Ngày Thanh Long Hoàng Đạo.

Ngày thứ hai, ngày 5/8/2024

Ngày thứ hai, ngày 5/8/2024, là Ngày Tân Sửu tháng Nhâm Thân năm Giáp Thìn theo lịch Dương. Tức là ngày 2 tháng 7 năm 2024 theo lịch Âm – được coi là Ngày Minh Đường Hoàng Đạo.

Thứ năm, ngày 8/8/2024

Danh sách các ngày hoàng đạo tháng 8 năm 2024
Danh sách các ngày hoàng đạo tháng 8 năm 2024
 • Thứ năm, ngày 8/8/2024, là Ngày Giáp Thìn tháng Nhâm Thân năm Giáp Thìn theo lịch Dương.
 • Tức là ngày 5 tháng 7 năm 2024 theo lịch Âm – kim quỹ hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo trong khoảng từ 03h đến 05h là Dần, 07h đến 09h là Thìn, 09h đến 11h là Tỵ, 15h đến 17h là Thân, 17h đến 19h là Dậu, và 21h đến 23h là Hợi

Thứ sáu, ngày 9/8/2024,

 • Thứ sáu, ngày 9/8/2024, là Ngày Ất Tỵ tháng Nhâm Thân năm Giáp Thìn theo lịch Dương. Tức là ngày 6 tháng 7 năm 2024 theo lịch Âm – kim đường hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo từ 01h đến 03h là Sửu, 07h đến 09h là Thìn, 11h đến 13h là Ngọ, 13h đến 15h là Mùi, 19h đến 21h là Tuất, và 21h đến 23h là Hợi.

Chủ nhật, ngày 11/8/2024

 • Chủ nhật, ngày 11/8/2024, là Ngày Đinh Mùi tháng Nhâm Thân năm Giáp Thìn theo lịch Dương. Tức là ngày 8 tháng 7 năm 2024 theo lịch Âm – ngọc đường hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo trong khoảng từ 03h đến 05h là Dần, 05h đến 07h là Mão, 09h đến 11h là Tỵ, 15h đến 17h là Thân, 19h đến 21h là Tuất, và 21h đến 23h là Hợi.

Thứ tư, ngày 14/8/2024

 • Thứ tư, ngày 14/8/2024, là Ngày Canh Tuất tháng Nhâm Thân năm Giáp Thìn theo lịch Dương. Tức là ngày 11 tháng 7 năm 2024 theo lịch Âm – tư mệnh hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo trong khoảng từ 03h đến 05h là Dần, 07h đến 09h là Thìn, 09h đến 11h là Tỵ, 15h đến 17h là Thân, 17h đến 19h là Dậu, và 21h đến 23h là Hợi.

Thứ sáu, ngày 16/8/2024

 • Thứ sáu, ngày 16/8/2024, là Ngày Nhâm Tý tháng Nhâm Thân năm Giáp Thìn theo lịch Dương. Tức là ngày 13 tháng 7 năm 2024 theo lịch Âm – thanh long hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo từ 23h đến 01h là Tí, 01h đến 03h là Sửu, 05h đến 07h là Mão, 11h đến 13h là Ngọ, 15h đến 17h là Thân, và 17h đến 19h là Dậu.

Thứ bảy, ngày 17/8/2024

 • Thứ bảy, ngày 17/8/2024, là Ngày Quý Sửu tháng Nhâm Thân năm Giáp Thìn theo lịch Dương. Tức là ngày 14 tháng 7 năm 2024 theo lịch Âm – minh đường hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo trong khoảng từ 03h đến 05h là Dần, 05h đến 07h là Mão, 09h đến 11h là Tỵ, 15h đến 17h là Thân, 19h đến 21h là Tuất, và 21h đến 23h là Hợi.

Thứ ba, ngày 20/8/2024

 • Thứ ba, ngày 20/8/2024, là Ngày Bính Thìn tháng Nhâm Thân năm Giáp Thìn theo lịch Dương. Tức là ngày 17 tháng 7 năm 2024 theo lịch Âm – kim quỹ hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo trong khoảng từ 03h đến 05h là Dần, 07h đến 09h là Thìn, 09h đến 11h là Tỵ, 15h đến 17h là Thân, 17h đến 19h là Dậu, và 21h đến 23h là Hợi.

Thứ tư, ngày 21/8/2024

 • Thứ tư, ngày 21/8/2024, là Ngày Đinh Tỵ tháng Nhâm Thân năm Giáp Thìn theo lịch Dương. Tức là ngày 18 tháng 7 năm 2024 theo lịch Âm – kim đường hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo từ 01h đến 03h là Sửu, 07h đến 09h là Thìn, 11h đến 13h là Ngọ, 13h đến 15h là Mùi, 19h đến 21h là Tuất, và 21h đến 23h là Hợi

Thứ sáu, ngày 23/8/2024

 • Thứ sáu, ngày 23/8/2024, là Ngày Kỷ Mùi tháng Nhâm Thân năm Giáp Thìn theo lịch Dương. Tức là ngày 20 tháng 7 năm 2024 theo lịch Âm – ngọc đường hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo trong khoảng từ 03h đến 05h là Dần, 05h đến 07h là Mão, 09h đến 11h là Tỵ, 15h đến 17h là Thân, 19h đến 21h là Tuất, và 21h đến 23h là Hợi

Thứ hai, ngày 26/8/2024

 • Thứ hai, ngày 26/8/2024, là Ngày Nhâm Tuất tháng Nhâm Thân năm Giáp Thìn theo lịch Dương. Tức là ngày 23 tháng 7 năm 2024 theo lịch Âm – tư mệnh hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo trong khoảng từ 03h đến 05h là Dần, 07h đến 09h là Thìn, 09h đến 11h là Tỵ, 15h đến 17h là Thân, 17h đến 19h là Dậu, và 21h đến 23h là Hợi.

Thứ tư, ngày 28/8/2024

Thứ tư, ngày 28/8/2024, là Ngày Giáp Tý tháng Nhâm Thân năm Giáp Thìn theo lịch Dương. Tức là ngày 25 tháng 7 năm 2024 theo lịch Âm – thanh long hoàng đạo.

Giờ hoàng đạo từ 23h đến 01h là Tí, 01h đến 03h là Sửu, 05h đến 07h là Mão, 11h đến 13h là Ngọ, 15h đến 17h là Thân, và 17h đến 19h là Dậu.

Xem thêm: Ngày hoàng đạo tháng 10 năm 2024 gồm các ngày nào?

Xem thêm: Xem ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2024 chi tiết

Trên đây là dạnh sách các ngày hoàng đạo tháng 8 năm 2024, mong rằng qua đây bạn đọc đã nắm được các thông tin kiến thức hữu ích rồi nhé/

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):

Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 26-06-2024 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

Nên: Thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà Kỵa, tu bổ đồ đạc.

Kỵ: Thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, xin nghỉ ngắn hạn, trễ hẹn, dời hẹn, ký kết hợp tác, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, mong cầu về tài lộc.

Kết Luận: Ngày tuổi của bổn mạng. Công việc dù có khó khăn đến mấy cũng nên cố gắng hoàn thành. Nhưng nếu không phải là việc quan trọng và là ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng. Có sự di chuyển, đi xa. Có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp, mua sắm.

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo