Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo

Ngày tốt khai trương tháng 8 âm năm 2024 giúp công việc suôn sẻ

Ngày tốt khai trương tháng 8 âm năm 2024 giúp công việc suôn sẻ

27/01/2024 17:01:15 | 52 lượt xem

Ngày tốt khai trương tháng 8 âm năm 2024 là ngày nào? Cùng xem các ngày đẹp trong tháng 8 năm 2024 thuận lợi để tiến hành khai trương mở cửa hàng.

Vì sao cần xem ngày tốt khai trương trong tháng 8

Trong văn hóa phương Đông, việc xem ngày tốt khai trương là một phong tục quan trọng và được coi là yếu tố quyết định sự thành công của một doanh nghiệp. Quan niệm này phản ánh sự kết hợp giữa tâm linh, văn hóa và kinh doanh trong đời sống hàng ngày. Dưới đây là một số điểm cụ thể về ý nghĩa của việc xem ngày tốt khai trương trong tháng 8:

Ngày tốt khai trương tháng 8 năm 2024

 • Chọn ngày tốt khai trương có thể tạo ra một bước xuất phát thuận lợi cho doanh nghiệp, giúp kích thích sự phát triển và thu hút nhiều cơ hội kinh doanh tích cực.
 • Theo quan niệm phong thủy, việc lựa chọn ngày tốt khai trương có thể tăng cường vận khí tích cực cho không gian kinh doanh, giúp thu hút năng lượng tốt và đẩy lùi năng lượng tiêu cực.
 •  Chọn ngày tốt khai trương cũng được xem là một biện pháp đảm bảo sự thịnh vượng và thành công cho doanh nghiệp trong thời gian tới.
 •  Quan tâm đến ngày tốt khai trương không chỉ là vấn đề của kinh doanh mà còn là sự tôn trọng đối với giá trị tâm linh. Nhiều người tin rằng, việc bắt đầu một việc gì đó vào một ngày may mắn sẽ mang lại nhiều điều tốt lành.

Tổng các Ngày tốt khai trương tháng 8 âm năm 2024

Chủ nhật, ngày 1/9/2024, tức ngày 29/7/2024 âm lịch là Ngày MẬU THÌN, tháng NHÂM THÂN, năm GIÁP THÌN.

 • Ngày này là lựa chọn tốt cho lễ khai trương đối với những người thuộc tuổi Tý và Thân. Ngược lại, người tuổi Sửu, Mùi và Tuất nên tránh lễ khai trương vào ngày này.
 • Giờ tốt trong ngày để tổ chức lễ khai trương là Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), và Hợi (21:00-22:59).

Thứ tư, ngày 4/9/2024, tức ngày 2/8/2024 âm lịch là Ngày TÂN MÙI, tháng QUÝ DẬU, năm GIÁP THÌN, được xem là một ngày tốt cho lễ khai trương trong tháng 8 âm lịch năm 2024.

 • Ngày này là lựa chọn tốt cho lễ khai trương đối với những người thuộc tuổi Mão và Hợi, trong khi nên tránh khai trương vào ngày này nếu bạn thuộc tuổi Sửu, Thìn, hoặc Tuất.
 • Giờ tốt trong ngày để tổ chức lễ khai trương là Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), và Hợi (21:00-22:59).

Thứ sáu, ngày 6/9/2024, tức ngày 4/8/2024 âm lịch là Ngày QUÝ DẬU, tháng QUÝ DẬU, năm GIÁP THÌN.

 • Ngày này là lựa chọn tốt cho lễ khai trương đối với những người thuộc tuổi Sửu và Tỵ, nhưng không phải là ngày thuận lợi nếu bạn thuộc tuổi Tý, Mão, hoặc Ngọ.
 • Giờ tốt trong ngày để tổ chức lễ khai trương là Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), và Dậu (17:00-18:59).

Chủ nhật, ngày 8/9/2024, tức ngày 6/8/2024 âm lịch là Ngày ẤT HỢI, tháng QUÝ DẬU, năm GIÁP THÌN.

 • Ngày này là lựa chọn tốt cho lễ khai trương đối với những người thuộc tuổi Mão và Mùi, nhưng không phải là ngày thuận lợi nếu bạn thuộc tuổi Dần, Tỵ, hoặc Thân.
 • Giờ tốt trong ngày để tổ chức lễ khai trương là Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), và Hợi (21:00-22:59).

Thứ tư, ngày 11/9/2024, tức ngày 9/8/2024 âm lịch là Ngày MẬU DẦN, tháng QUÝ DẬU, năm GIÁP THÌN

Ngày tốt khai trương tháng 8 âm năm 2024
Ngày tốt khai trương tháng 8 âm năm 2024
 • Ngày này là lựa chọn tốt cho lễ khai trương đối với những người thuộc tuổi Thìn và Thân, nhưng không phải là ngày thuận lợi nếu bạn thuộc tuổi Mão, Ngọ, hoặc Dậu.
 • Giờ tốt trong ngày để tổ chức lễ khai trương là Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ hai, ngày 16/9/2024, tức ngày 14/8/2024 âm lịch là Ngày QUÝ MÙI, tháng QUÝ DẬU, năm GIÁP THÌN.

 • Ngày này là lựa chọn tốt cho lễ khai trương đối với những người thuộc tuổi Mão và Hợi, nhưng không phải là ngày thuận lợi nếu bạn thuộc tuổi Sửu, Thìn, hoặc Tuất.
 • Giờ tốt trong ngày để tổ chức lễ khai trương là Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), và Hợi (21:00-22:59).

Thứ tư, ngày 18/9/2024, tức ngày 16/8/2024 âm lịch là Ngày ẤT DẬU, tháng QUÝ DẬU, năm GIÁP THÌN.

 • Ngày này là lựa chọn tốt cho lễ khai trương đối với những người thuộc tuổi Sửu và Tỵ, nhưng không phải là ngày thuận lợi nếu bạn thuộc tuổi Tý, Mão, hoặc Ngọ.
 • Giờ tốt trong ngày để tổ chức lễ khai trương là Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), và Dậu (17:00-18:59).

Thứ sáu, ngày 20/9/2024, tức ngày 18/8/2024 âm lịch là Ngày ĐINH HỢI, tháng QUÝ DẬU, năm GIÁP THÌN

 • Ngày này là lựa chọn tốt cho lễ khai trương đối với những người thuộc tuổi Mão và Mùi. Tuy nhiên, nên tránh lễ khai trương vào ngày này nếu bạn thuộc tuổi Dần, Tỵ, hoặc Thân.
 • Giờ tốt trong ngày để tổ chức lễ khai trương là Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), và Hợi (21:00-22:59).

Thứ hai, ngày 23/9/2024, tức ngày 21/8/2024 âm lịch là Ngày CANH DẦN, tháng QUÝ DẬU, năm GIÁP THÌN.

 • Ngày này là lựa chọn tốt cho lễ khai trương đối với những người thuộc tuổi Ngọ và Tuất. Ngược lại, nên tránh lễ khai trương vào ngày này nếu bạn thuộc tuổi Tỵ, Thân, hoặc Hợi.
 • Giờ tốt trong ngày để tổ chức lễ khai trương là Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), và Tuất (19:00-20:59).

Thứ bảy, ngày 28/9/2024, tức ngày 26/8/2024 âm lịch là Ngày ẤT MÙI, tháng QUÝ DẬU, năm GIÁP THÌN.

 • Ngày này là lựa chọn tốt cho lễ khai trương đối với những người thuộc tuổi Mão và Hợi.
 • Giờ tốt trong ngày để tổ chức lễ khai trương là Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), và Hợi (21:00-22:59).

Thứ hai, ngày 30/9/2024, tức ngày 28/8/2024 âm lịch là Ngày ĐINH DẬU, tháng QUÝ DẬU, năm GIÁP THÌN

Xem thêm: Ngày tốt khai trương tháng 5 năm 2024

Xem thêm: Ngày khai trương tuổi quý hợi 1983 năm 2024 tốt nhất

 • Ngày này là lựa chọn tốt cho lễ khai trương đối với những người thuộc tuổi Sửu và Tỵ. Ngược lại, nên tránh lễ khai trương vào ngày này nếu bạn thuộc tuổi Tý, Mão, hoặc Ngọ.
 • Giờ tốt trong ngày để tổ chức lễ khai trương là Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), và Dậu (17:00-18:59).

Trên đây là những chia sẻ của lichamduong.me về Ngày tốt khai trương tháng 8 âm năm 2024, mong rằng qua đây bạn đọc đã nắm được các thông tin kiến thức hữu ích rồi nhé.

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):

Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 01-03-2024 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

Nên: Thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà Kỵa, tu bổ đồ đạc.

Kỵ: Thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, xin nghỉ ngắn hạn, trễ hẹn, dời hẹn, ký kết hợp tác, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, mong cầu về tài lộc.

Kết Luận: Nếu có tài lộc thì không nên tham lam, mưu sự tiếp tục sẽ bị nghẽn lối hoặc công việc tiến hành không đúng theo dự tính, có sự dời hẹn, sai hẹn. Nên biết chờ đợi, dù có bôn ba xoay sở hoặc tìm kiếm cũng không có kết quả. Nếu đã có cuộc đi ngắn thì khó quay trở về. Có tin vui, có tài lộc hoặc có lộc ăn ở cuối ngày, gặp bạn bè, người cộng sự.

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo