Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo

Tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt 2024? Cùng tìm hiểu?

Tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt 2024? Cùng tìm hiểu?

26/01/2024 08:01:44 | 108 lượt xem

Tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt 2024? Đối với người tuổi Thìn, việc chọn ngày khai trương có thể ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp. Dưới đây là một số thông tin về ngày khai trương phù hợp cho người tuổi Thìn:

Lợi ích khi xem ngày cúng khai trương cho người tuổi Thìn

Khi dân kinh doanh và buôn bán chuẩn bị khai trương, việc xem ngày khai trương buôn bán là một phần quan trọng để đảm bảo sự may mắn và thành công trong khởi nghiệp. Đối với những người tuổi Thìn, bao gồm Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn và Canh Thìn, việc chọn ngày tốt lành đòi hỏi sự thận trọng và tuân thủ các nguyên tắc cụ thể.

tuổi thìn khai trương ngày nào tốt 2024
tuổi thìn khai trương ngày nào tốt 2024

Một số tiêu chí quan trọng khi xem ngày khai trương cho người tuổi Thìn bao gồm:

 • Chọn ngày hoàng đạo theo lịch vạn niên: Ưu tiên lựa chọn ngày có năng lượng hoàng đạo tích cực, mang lại may mắn và thịnh vượng.
 • Chọn ngày có sao tốt hợp với tuổi chủ: Tìm hiểu về sao và các yếu tố tốt hợp với tuổi Thìn để chọn ngày phù hợp.
 • Chọn ngày địa chi theo tam hợp: Ưu tiên chọn ngày có địa chi thuận lợi, tạo ra sự cân bằng và tích cực.
 • Tránh ngày thuộc tứ hành xung: Tránh những ngày có tứ hành xung quanh như Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tý, Ngọ, Mão, Dậu để tránh xung đột năng lượng.
 • Tham khảo ý kiến của thầy tử vi: Để đảm bảo chắc chắn về lựa chọn ngày khai trương, hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia tử vi uy tín.

Tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt 2024

Chọn ngày tốt khai trương cửa hàng cho gia chủ Nhâm Thìn (sinh năm 1952)

Dưới đây là một số gợi ý về ngày khai trương phù hợp cho từng tháng sinh của tuổi Nhâm Thìn:

 • Tháng 1 (sinh tháng 1): Ngày 3, 12, 26 tháng 12 (âm lịch).
 • Tháng 2 (sinh tháng 2): Ngày 2, 8, 15, 27 tháng 1 (âm lịch).
 • Tháng 3 (sinh tháng 3): Ngày 14, 27 tháng 2 (âm lịch).
 • Tháng 4 (sinh tháng 4): Ngày 2, 5, 18, 23 tháng 3 (âm lịch).
 • Tháng 5 (sinh tháng 5): Ngày 7, 26 tháng 4 (âm lịch).
 • Tháng 6 (sinh tháng 6): Ngày 2, 8, 29 tháng 5 (âm lịch).
 • Tháng 7 (sinh tháng 7): Ngày 7, 14, 28 tháng 6 (âm lịch).
 • Tháng 8 (sinh tháng 8): Ngày 1, 4, 17, 24 tháng 7 (âm lịch).
 • Tháng 9 (sinh tháng 9): Ngày 4, 14, 25 tháng 8 (âm lịch).
 • Tháng 10 (sinh tháng 10): Ngày 1, 6, 22, 27 tháng 9 (âm lịch).
 • Tháng 11 (sinh tháng 11): Ngày 8, 15, 27 tháng 10 (âm lịch).
 • Tháng 12 (sinh tháng 12):Ngày 6, 9, 20, 29 tháng 11 (âm lịch).

Người tuổi Giáp Thìn khai trương ngày nào tốt 2024

 • Tháng 1 (sinh tháng 1): Ngày 8, 16, 27 tháng 12 (âm lịch).
 • Tháng 2 (sinh tháng 2): Ngày 4, 14, 15, 26 tháng 1 (âm lịch).
 • Tháng 3 (sinh tháng 3): Ngày 16, 27 tháng 2 (âm lịch).
 • Tháng 4 (sinh tháng 4): Ngày 2, 5, 20, 28 tháng 3 (âm lịch).
 • Tháng 5 (sinh tháng 5): Ngày 6, 27 tháng 4 (âm lịch).
 • Tháng 6 (sinh tháng 6): Ngày 4, 13, 27 tháng 5 (âm lịch).
 • Tháng 7 (sinh tháng 7): Ngày 1, 8, 28 tháng 6 (âm lịch).
 • Tháng 8 (sinh tháng 8): Ngày 2, 5, 19, 28 tháng 7 (âm lịch).
 • Tháng 9 (sinh tháng 9): Ngày 1, 5, 26 tháng 8 (âm lịch).
 • Tháng 10 (sinh tháng 10): Ngày 5, 18, 20, 26 tháng 9 (âm lịch).
 • Tháng 11 (sinh tháng 11): Ngày 6, 16, 28 tháng 10 (âm lịch).
 • Tháng 12 (sinh tháng 12): Ngày 3, 8, 25, 29 tháng 11 (âm lịch).

Tuổi Bính Thìn (sinh năm 1976) khai trương ngày nào tốt 2024

Tuổi Bính Thìn (sinh năm 1976) khai trương ngày nào tốt 2024

Xem thêm: Ngày tốt khai trương tháng 1 năm 2025 gồm ngày nào?

Xem thêm: Ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2024 chi tiết

 • Tháng 1 (sinh tháng 1): Ngày 5, 10, 27 tháng 12 (âm lịch).
 • Tháng 2 (sinh tháng 2): Ngày 2, 15, 17, 24 tháng 1 (âm lịch).
 • Tháng 3 (sinh tháng 3): Ngày 12, 26 tháng 2 (âm lịch).
 • Tháng 4 (sinh tháng 4): Ngày 2, 5, 18, 27 tháng 3 (âm lịch).
 • Tháng 5 (sinh tháng 5): Ngày 10, 25 tháng 4 (âm lịch).
 • Tháng 6 (sinh tháng 6): Ngày 2, 8, 27 tháng 5 (âm lịch).
 • Tháng 7 (sinh tháng 7): Ngày 16, 19, 24 tháng 6 (âm lịch).
 • Tháng 8 (sinh tháng 8): Ngày 1, 5, 19, 27 tháng 7 (âm lịch).
 • Tháng 9 (sinh tháng 9): Ngày 10, 15, 25 tháng 8 (âm lịch).
 • Tháng 10 (sinh tháng 10): Ngày 1, 10, 24, 27 tháng 9 (âm lịch).
 • Tháng 11 (sinh tháng 11): Ngày 5, 12, 25 tháng 10 (âm lịch).
 • Tháng 12 (sinh tháng 12):Ngày 5, 13, 26, 29 tháng 11 (âm lịch).

Ngày khai trương cho gia chủ tuổi Mậu Thìn (sinh năm 1988):

 • Tháng 1 (sinh tháng 1): Ngày 4, 13, 25 tháng 12 (âm lịch).
 • Tháng 2 (sinh tháng 2): Ngày 2, 15, 17, 25 tháng 1 (âm lịch).
 • Tháng 3 (sinh tháng 3): Ngày 14, 28 tháng 2 (âm lịch).
 • Tháng 4 (sinh tháng 4): Ngày 2, 7, 15, 29 tháng 3 (âm lịch).
 • Tháng 5 (sinh tháng 5): Ngày 10, 27 tháng 4 (âm lịch).
 • Tháng 6 (sinh tháng 6): Ngày 3, 12, 26 tháng 5 (âm lịch).
 • Tháng 7 (sinh tháng 7): Ngày 10, 16, 27 tháng 6 (âm lịch).
 • Tháng 8 (sinh tháng 8): Ngày 1, 5, 18, 26 tháng 7 (âm lịch).
 • Tháng 9 (sinh tháng 9): Ngày 6, 17, 29 tháng 8 (âm lịch).
 • Tháng 10 (sinh tháng 10):Ngày 1, 5, 27, 28 tháng 9 (âm lịch).
 • Tháng 11 (sinh tháng 11):Ngày 5, 13, 27 tháng 10 (âm lịch).
 • Tháng 12 (sinh tháng 12): Ngày 2, 5, 23, 27 tháng 11 (âm lịch).

Tuổi Canh Thìn (sinh năm 2000) khai trương ngày nào tốt 2024

 • Tháng 1 (sinh tháng 1): Ngày 3, 10, 25 tháng 12 (âm lịch).
 • Tháng 2 (sinh tháng 2): Ngày 1, 7, 16, 28 tháng 1 (âm lịch).
 • Tháng 3 (sinh tháng 3): Ngày 12, 26 tháng 2 (âm lịch).
 • Tháng 5 (sinh tháng 5): Ngày 10, 27 tháng 4 (âm lịch).
 • Tháng 6 (sinh tháng 6): Ngày 2, 7, 28 tháng 5 (âm lịch).
 • Tháng 7 (sinh tháng 7): Ngày 10, 15, 28 tháng 6 (âm lịch).
 • Tháng 8 (sinh tháng 8): Ngày 2, 5, 16, 25 tháng 7 (âm lịch).
 • Tháng 9 (sinh tháng 9): Ngày 4, 12, 28 tháng 8 (âm lịch).
 • Tháng 10 (sinh tháng 10): Ngày 1, 5, 17, 27 tháng 9 (âm lịch).
 • Tháng 11 (sinh tháng 11): Ngày 5, 14, 27 tháng 10 (âm lịch).
 • Tháng 12 (sinh tháng 12): Ngày 8, 9, 23, 24 tháng 11 (âm lịch).

Trên đây là những chia sẻ của lichamduong.me về tuổi thìn khai trương ngày nào tốt 2024, mong rằng qua đây bạn đã có được thông tin hữu ích rồi nhé.

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):

Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 22-06-2024 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

Nên: Thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà Kỵa, tu bổ đồ đạc.

Kỵ: Thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, xin nghỉ ngắn hạn, trễ hẹn, dời hẹn, ký kết hợp tác, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, mong cầu về tài lộc.

Kết Luận: Nên tiến hành những công việc đã có dự tính hoặc các việc đã đến định kỳ, đáo hạn, hẹn trước. Không nên nghe lời bàn ra tán vào tranh cãi vô ích, hãy tự mình giải quyết, tránh chuyện thị phi, tranh cãi. Có tin buồn. Nếu có tài lộc chỉ là lộc tạm ứng, vay mượn, lộc có điều kiện. Hao tốn về tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm.

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo