Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo

Ngày hoàng đạo tháng 3 năm 2024 mà gia chủ nên biết

Ngày hoàng đạo tháng 3 năm 2024 mà gia chủ nên biết

15/01/2024 20:01:37 | 107 lượt xem

Trong việc xem Ngày hoàng đạo tháng 3 năm 2024, một điểm quan trọng đặc biệt là dựa vào Chi ngày và tháng để xác định. Mỗi tháng, quy định về Chi ngày sẽ thay đổi, tạo ra sự đa dạng và sự phong phú trong cách tiếp cận của người ta đối với ngày hoàng đạo và hắc đạo.

Ngày hoàng đạo tháng 3 năm 2024: Ngày 1/3/2024 (DL) – 21/1/2024 âm lịch

Thứ Sáu, ngày 1/3/2024 (DL) – 21/1/2024 âm lịch, là ngày Giáp Tý, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Trong hệ thống Can chi, đây là ngày Thanh Long Hoàng Đạo, Trực Khai. Các giờ Hoàng Đạo như Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59) được coi là thuận lợi.

Sao tốt cho ngày này bao gồm Thiên ân, Mẫu thương, Thời dương, Sinh khí, Thanh long. Ngày này thích hợp cho các hoạt động như cúng tế, nhập học, nạp tài, ký kết.

Ngày 2/3/2024 (DL) – 22/1/2024 âm lịch

Thứ Bảy, ngày 2/3/2024 (DL) – 22/1/2024 âm lịch, là ngày Ất Sửu, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Trong hệ thống Can chi, ngày này thuộc loại Minh Đường Hoàng Đạo, Trực Bế. Các giờ Hoàng Đạo như Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59) được xem là thuận lợi.

Sao tốt cho ngày này bao gồm Thiên ân, Tục thế, Minh đường. Ngày này thích hợp cho các hoạt động như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nạp tài, nhận người.

Thứ Ba, ngày 5/3/2024 (DL) – 25/1/2024 âm lịch

Thứ Ba, ngày 5/3/2024 (DL) – 25/1/2024 âm lịch, là ngày Mậu Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Trong hệ thống Can chi, ngày này thuộc loại Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực Trừ. Các giờ Hoàng Đạo như Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59) được xem là thuận lợi.

Sao tốt cho ngày này bao gồm Thiên ân, Thủ nhật, Cát kỳ. Ngày này thích hợp cho các hoạt động như cúng tế, họp mặt, xuất hành, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ.

Thứ Tư, ngày 6/3/2024 (DL) – 26/1/2024 âm lịch

Thứ Tư, ngày 6/3/2024 (DL) – 26/1/2024 âm lịch, là ngày Kỷ Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Trong hệ thống Can chi, ngày này thuộc loại Kim Đường Hoàng Đạo, Trực Mãn. Các giờ Hoàng Đạo như Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59) được xem là thuận lợi.

Sao tốt cho ngày này bao gồm Nguyệt đức hợp, Tương nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên vu, Phúc đức, Thánh tâm. Ngày này thích hợp cho các hoạt động như cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng.

Ngày hoàng đạo tháng 3 năm 2024: Thứ Sáu, ngày 8/3/2024 (DL) – 28/1/2024 âm lịch

Thứ Sáu, ngày 8/3/2024 (DL) – 28/1/2024 âm lịch, là ngày Tân Mùi, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Trong hệ thống Can chi, ngày này thuộc loại Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực Định. Các giờ Hoàng Đạo như Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59) được xem là thuận lợi.

Sao tốt cho ngày này bao gồm Âm đức, Tam hợp, Thời âm, Tục thế, Bảo quang. Ngày này thích hợp cho các hoạt động như cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài.

Chủ Nhật, ngày 10/3/2024 (DL) – 1/2/2024 âm lịch

Chủ Nhật, ngày 10/3/2024 (DL) – 1/2/2024 âm lịch, là ngày Quý Dậu, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Trong hệ thống Can chi, ngày này thuộc loại Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực Phá. Các giờ Hoàng Đạo như Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59) được xem là thuận lợi.

Ngày hoàng đạo tháng 3 năm 2024: Thứ Tư, ngày 13/3/2024 (DL) – 4/2/2024 âm lịch

Thứ Tư, ngày 13/3/2024 (DL) - 4/2/2024 âm lịch

Thứ Tư, ngày 13/3/2024 (DL) – 4/2/2024 âm lịch, là ngày Bính Tý, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Trong hệ thống Can chi, ngày này thuộc loại Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực Thu. Các giờ Hoàng Đạo như Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59) được xem là thuận lợi.

Sao tốt cho ngày này bao gồm Mẫu thương, Tứ tương, Dương đức, Bất tương, Tư mệnh, Minh phệ. Ngày này thích hợp cho các hoạt động như cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, ký kết, nạp tài.

Thứ Sáu, ngày 15/3/2024 (DL) – 6/2/2024 âm lịch,

Thứ Sáu, ngày 15/3/2024 (DL) – 6/2/2024 âm lịch, là ngày Mậu Dần, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Trong hệ thống Can chi, ngày này thuộc loại Thanh Long Hoàng Đạo, Trực Bế. Các giờ Hoàng Đạo như Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59) được xem là thuận lợi.

Sao tốt cho ngày này bao gồm Thiên xá, Vương nhật, Ngũ phú, Phổ hộ, Ngũ hợp, Thanh long. Ngày này thích hợp cho các hoạt động như sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, an táng, cải táng.

Thứ Bảy, ngày 16/3/2024 (DL) – 7/2/2024 âm lịch,

Thứ Bảy, ngày 16/3/2024 (DL) – 7/2/2024 âm lịch, là ngày Kỷ Mão, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Trong hệ thống Can chi, ngày này thuộc loại Minh Đường Hoàng Đạo, Trực Kiến. Các giờ Hoàng Đạo như Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59) được xem là thuận lợi.

Sao tốt cho ngày này bao gồm Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Quan nhật, Lục nghi, Phúc sinh, Ngũ hợp, Minh đường. Ngày này thích hợp cho các hoạt động như cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, san đường, sửa kho.

Ngày hoàng đạo tháng 3 năm 2024: Thứ Ba, ngày 19/3/2024 (DL) – 10/2/2024 âm lịch

Thứ Ba, ngày 19/3/2024 (DL) – 10/2/2024 âm lịch, là ngày Nhâm Ngọ, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Trong hệ thống Can chi, ngày này thuộc loại Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực Bình. Các giờ Hoàng Đạo như Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59) được xem là thuận lợi.

Sao tốt cho ngày này bao gồm Thiên ân, Thời đức, Dân nhật, Kim quỹ, Minh phệ. Ngày này thích hợp cho các hoạt động như cúng tế, sửa tường, sửa kho, san đường.

Thứ Tư, ngày 20/3/2024 (DL) – 11/2/2024 âm lịch

Thứ Tư, ngày 20/3/2024 (DL) – 11/2/2024 âm lịch, là ngày Quý Mùi, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Trong hệ thống Can chi, ngày này thuộc loại Kim Đường Hoàng Đạo, Trực Định. Các giờ Hoàng Đạo như Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59) được xem là thuận lợi.

Sao tốt cho ngày này bao gồm Thiên ân, Âm đức, Tam hợp, Thời âm, Tục thế, Bảo quang. Ngày này thích hợp cho các hoạt động như cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài.

Thứ Sáu, ngày 22/3/2024 (DL) – 13/2/2024 âm lịch

Thứ Sáu, ngày 22/3/2024 (DL) – 13/2/2024 âm lịch, là ngày Ất Dậu, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Trong hệ thống Can chi, ngày này thuộc loại Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực Phá. Các giờ Hoàng Đạo như Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59) được xem là thuận lợi

Sao tốt cho ngày này bao gồm Ngọc vũ, Trừ thần, Ngọc đường, Minh phệ. Ngày này thích hợp cho các hoạt động như cúng tế, cầu phúc, sửa kho, sửa nhà.

Thứ Hai, ngày 25/3/2024 (DL) – 16/2/2024 âm lịch

Ngày hoàng đạo tháng 3 năm 2024

Thứ Hai, ngày 25/3/2024 (DL) – 16/2/2024 âm lịch, là ngày Mậu Tý, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Trong hệ thống Can chi, ngày này thuộc loại Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực Thu. Các giờ Hoàng Đạo như Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59) được xem là thuận lợi.

Sao tốt cho ngày này bao gồm Mẫu thương, Dương đức, Tư mệnh. Ngày này thích hợp cho các hoạt động như cúng tế, giao dịch, ký kết, nạp tài.

Ngày hoàng đạo tháng 3 năm 2024:Thứ Tư, ngày 27/3/2024 (DL) – 18/2/2024 âm lịch

Thứ Tư, ngày 27/3/2024 (DL) – 18/2/2024 âm lịch, là ngày Canh Dần, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Trong hệ thống Can chi, ngày này thuộc loại Thanh Long Hoàng Đạo, Trực Bế. Các giờ Hoàng Đạo như Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59) được xem là thuận lợi.

Sao tốt cho ngày này bao gồm Nguyệt không, Vương nhật, Ngũ phú, Bất tương, Phổ hộ, Ngũ hợp, Thanh long, Minh phệ. Ngày này thích hợp cho các hoạt động như ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, đào đất, an táng, cải táng.

Thứ Năm, ngày 28/3/2024 (DL) – 19/2/2024 âm lịch

Thứ Năm, ngày 28/3/2024 (DL) – 19/2/2024 âm lịch, là ngày Tân Mão, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Trong hệ thống Can chi, ngày này thuộc loại Minh Đường Hoàng Đạo, Trực Kiến. Các giờ Hoàng Đạo như Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59) được xem là thuận lợi.

Sao tốt cho ngày này bao gồm Quan nhật, Lục nghi, Phúc sinh, Ngũ hợp, Minh đường, Minh phệ. Ngày này thích hợp cho các hoạt động như cúng tế, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài.

Chủ Nhật, ngày 31/3/2024 (DL) – 22/2/2024 âm lịch,

Chủ Nhật, ngày 31/3/2024 (DL) – 22/2/2024 âm lịch, là ngày Giáp Ngọ, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Trong hệ thống Can chi, ngày này thuộc loại Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực Bình. Các giờ Hoàng Đạo như Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59) được xem là thuận lợi.

Xem thêm: Xem ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2025 chính xác nhất

Xem thêm: Ngày hoàng đạo tháng 11 năm 2024 gồm các ngày nào?

Trên đây là những chia sẻ của lichamduong.me về xem ngày hoàng đạo tháng 3 năm 2024, mong rằng qua đây bạn đọc đã nắm được các thông tin kiến thức hữu ích rồi nhé.

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):

Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 24-07-2024 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

Nên: Dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, sửa chữa máy móc xe cộ, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh, cẩn thận đề phòng bất trắc.

Kỵ: Khai trương, xuất hành, khởi công, tiến hành công việc, tranh cãi, thưa kiện, đi xa, di chuyển, mong cầu về tài lộc, đầu tư cổ phiếu, ký kết hợp tác, cầu hôn, cưới gả, kết bạn.

Kết Luận: Ngày có sự gặp gỡ hoặc có đám tiệc. Có sự dọn dẹp, tu bổ, sửa chữa. Tài lộc tuy có nhưng hao tài về giao thiệp, mua sắm. Có tin buồn ở xa. Làm việc gì cũng không nên có tính dây dưa sẽ không tốt, không có lợi. Có sự hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm.

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo