Lịch âm dương - Xem lịch âm dương đầy đủ nhất

LỊCH ÂM DƯƠNG - LỊCH THÁNG

* Tháng 7:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 11 Thứ 4 Ất Ty. Rất xấu
2 12 Thứ 5 Bính Ngọ Rất Tốt
3 13 Thứ 6 Đinh Mùi Xấu
4 14 Thứ 7 Mậu Thân Rất Xấu
5 15/5 Chủ Nhật Kỷ Dậu Bình Thường
6 16 Thứ 2 Canh Tuất Xấu
7 17 Thứ 3 Tân Hợi Rất Tốt
8 18 Thứ 4 Nhâm Tý Rất xấu
9 19 Thứ 5 Quý Sửu Tốt
10 20 Thứ 6 Giáp Dần Bình Thường
11 21 Thứ 7 Ất Mão Rất Tốt
12 22 Chủ Nhật Bính Thìn Rất xấu
13 23 Thứ 2 Đinh Ty. Rất Xấu
14 24 Thứ 3 Mậu Ngọ Bình Thường
15 25 Thứ 4 Kỷ Mùi Bình Thường
16 26 Thứ 5 Canh Thân Xấu
17 27 Thứ 6 Tân Dậu Rất Tốt
18 28 Thứ 7 Nhâm Tuất Xấu
19 29 Chủ Nhật Quý Hợi Xấu
20 30 Thứ 2 Giáp Tý Rất Xấu
21 1/6 Thứ 3 Ất Sửu Bình Thường
22 2 Thứ 4 Bính Dần Rất Tốt
23 3 Thứ 5 Đinh Mão Xấu
24 4 Thứ 6 Mậu Thìn Rất Xấu
25 5 Thứ 7 Kỷ Ty. Xấu
26 6 Chủ Nhật Canh Ngọ Rất xấu
27 7 Thứ 2 Tân Mùi Xấu
28 8 Thứ 3 Nhâm Thân Bình Thường
29 9 Thứ 4 Quý Dậu Xấu
30 10 Thứ 5 Giáp Tuất Bình Thường
31 11 Thứ 6 Ất Hợi Rất Tốt
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo