Lịch âm dương - Xem lịch âm dương đầy đủ nhất

LỊCH ÂM DƯƠNG - LỊCH THÁNG

* Tháng 5:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 27 Thứ 4 Mậu Tuất Rất Xấu
2 28 Thứ 5 Kỷ Hợi Rất xấu
3 29 Thứ 6 Canh Tý Tốt
4 30 Thứ 7 Tân Sửu Bình Thường
5 1/4 Chủ Nhật Nhâm Dần Xấu
6 2 Thứ 2 Quý Mão Rất xấu
7 3 Thứ 3 Giáp Thìn Bình Thường
8 4 Thứ 4 Ất Ty. Rất xấu
9 5 Thứ 5 Bính Ngọ Xấu
10 6 Thứ 6 Đinh Mùi Xấu
11 7 Thứ 7 Mậu Thân Rất Xấu
12 8 Chủ Nhật Kỷ Dậu Xấu
13 9 Thứ 2 Canh Tuất Bình Thường
14 10 Thứ 3 Tân Hợi Rất Tốt
15 11 Thứ 4 Nhâm Tý Bình Thường
16 12 Thứ 5 Quý Sửu Rất Tốt
17 13 Thứ 6 Giáp Dần Rất Xấu
18 14 Thứ 7 Ất Mão Rất Xấu
19 15/4 Chủ Nhật Bính Thìn Rất Tốt
20 16 Thứ 2 Đinh Ty. Rất xấu
21 17 Thứ 3 Mậu Ngọ Xấu
22 18 Thứ 4 Kỷ Mùi Rất xấu
23 19 Thứ 5 Canh Thân Bình Thường
24 20 Thứ 6 Tân Dậu Rất Tốt
25 21 Thứ 7 Nhâm Tuất Tốt
26 22 Chủ Nhật Quý Hợi Xấu
27 23 Thứ 2 Giáp Tý Rất Xấu
28 24 Thứ 3 Ất Sửu Tốt
29 25 Thứ 4 Bính Dần Bình Thường
30 26 Thứ 5 Đinh Mão Xấu
31 27 Thứ 6 Mậu Thìn Tốt
Loading...
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo
Loading...