Lịch âm dương - Xem lịch âm dương đầy đủ nhất

LỊCH ÂM DƯƠNG - LỊCH THÁNG

* Tháng 5:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 16 Thứ 3 Quý Ty. Bình Thường
2 17 Thứ 4 Giáp Ngọ Bình Thường
3 18 Thứ 5 Ất Mùi Rất Xấu
4 19 Thứ 6 Bính Thân Rất xấu
5 20 Thứ 7 Đinh Dậu Xấu
6 21 Chủ Nhật Mậu Tuất Xấu
7 22 Thứ 2 Kỷ Hợi Rất xấu
8 23 Thứ 3 Canh Tý Bình Thường
9 24 Thứ 4 Tân Sửu Tốt
10 25 Thứ 5 Nhâm Dần Rất Tốt
11 26 Thứ 6 Quý Mão Xấu
12 27 Thứ 7 Giáp Thìn Bình Thường
13 28 Chủ Nhật Ất Ty. Tốt
14 29 Thứ 2 Bính Ngọ Xấu
15 1/4 Thứ 3 Đinh Mùi Rất Tốt
16 2 Thứ 4 Mậu Thân Rất xấu
17 3 Thứ 5 Kỷ Dậu Rất Xấu
18 4 Thứ 6 Canh Tuất Bình Thường
19 5 Thứ 7 Tân Hợi Bình Thường
20 6 Chủ Nhật Nhâm Tý Bình Thường
21 7 Thứ 2 Quý Sửu Xấu
22 8 Thứ 3 Giáp Dần Xấu
23 9 Thứ 4 Ất Mão Rất Xấu
24 10 Thứ 5 Bính Thìn Rất Tốt
25 11 Thứ 6 Đinh Ty. Rất xấu
26 12 Thứ 7 Mậu Ngọ Tốt
27 13 Chủ Nhật Kỷ Mùi Bình Thường
28 14 Thứ 2 Canh Thân Rất xấu
29 15/4 Thứ 3 Tân Dậu Bình Thường
30 16 Thứ 4 Nhâm Tuất Tốt
31 17 Thứ 5 Quý Hợi Tốt
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo