Lịch âm dương - Xem lịch âm dương đầy đủ nhất

LỊCH ÂM DƯƠNG - LỊCH THÁNG

* Tháng 5:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 9 Thứ 6 Giáp Thìn Xấu
2 10 Thứ 7 Ất Ty. Rất Xấu
3 11 Chủ Nhật Bính Ngọ Tốt
4 12 Thứ 2 Đinh Mùi Rất Tốt
5 13 Thứ 3 Mậu Thân Xấu
6 14 Thứ 4 Kỷ Dậu Xấu
7 15/4 Thứ 5 Canh Tuất Bình Thường
8 16 Thứ 6 Tân Hợi Tốt
9 17 Thứ 7 Nhâm Tý Bình Thường
10 18 Chủ Nhật Quý Sửu Rất Tốt
11 19 Thứ 2 Giáp Dần Rất Xấu
12 20 Thứ 3 Ất Mão Rất Xấu
13 21 Thứ 4 Bính Thìn Bình Thường
14 22 Thứ 5 Đinh Ty. Rất Xấu
15 23 Thứ 6 Mậu Ngọ Xấu
16 24 Thứ 7 Kỷ Mùi Bình Thường
17 25 Chủ Nhật Canh Thân Bình Thường
18 26 Thứ 2 Tân Dậu Tốt
19 27 Thứ 3 Nhâm Tuất Bình Thường
20 28 Thứ 4 Quý Hợi Tốt
21 29 Thứ 5 Giáp Tý Xấu
22 30 Thứ 6 Ất Sửu Rất Tốt
23 1/4 Thứ 7 Bính Dần Bình Thường
24 2 Chủ Nhật Đinh Mão Rất xấu
25 3 Thứ 2 Mậu Thìn Xấu
26 4 Thứ 3 Kỷ Ty. Rất Xấu
27 5 Thứ 4 Canh Ngọ Tốt
28 6 Thứ 5 Tân Mùi Rất Tốt
29 7 Thứ 6 Nhâm Thân Rất Xấu
30 8 Thứ 7 Quý Dậu Xấu
31 9 Chủ Nhật Giáp Tuất Bình Thường
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo