Lịch âm dương - Xem lịch âm dương đầy đủ nhất

LỊCH ÂM DƯƠNG - LỊCH THÁNG

* Tháng 8:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 20 Thứ 4 Ất Sửu Bình Thường
2 21 Thứ 5 Bính Dần Rất Tốt
3 22 Thứ 6 Đinh Mão Tốt
4 23 Thứ 7 Mậu Thìn Rất Xấu
5 24 Chủ Nhật Kỷ Ty. Rất Tốt
6 25 Thứ 2 Canh Ngọ Rất xấu
7 26 Thứ 3 Tân Mùi Xấu
8 27 Thứ 4 Nhâm Thân Rất xấu
9 28 Thứ 5 Quý Dậu Rất xấu
10 29 Thứ 6 Giáp Tuất Bình Thường
11 1/7 Thứ 7 Ất Hợi Xấu
12 2 Chủ Nhật Bính Tý Rất Tốt
13 3 Thứ 2 Đinh Sửu Rất xấu
14 4 Thứ 3 Mậu Dần Bình Thường
15 5 Thứ 4 Kỷ Mão Xấu
16 6 Thứ 5 Canh Thìn Rất Tốt
17 7 Thứ 6 Tân Ty. Tốt
18 8 Thứ 7 Nhâm Ngọ Xấu
19 9 Chủ Nhật Quý Mùi Rất Tốt
20 10 Thứ 2 Giáp Thân Rất xấu
21 11 Thứ 3 Ất Dậu Xấu
22 12 Thứ 4 Bính Tuất Rất Tốt
23 13 Thứ 5 Đinh Hợi Xấu
24 14 Thứ 6 Mậu Tý Bình Thường
25 15/7 Thứ 7 Kỷ Sửu Rất Xấu
26 16 Chủ Nhật Canh Dần Xấu
27 17 Thứ 2 Tân Mão Xấu
28 18 Thứ 3 Nhâm Thìn Bình Thường
29 19 Thứ 4 Quý Ty. Tốt
30 20 Thứ 5 Giáp Ngọ Bình Thường
31 21 Thứ 6 Ất Mùi Rất Tốt
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo